İfade Özgürlüğünün Sınırları

Ko­nu­muz yi­ne An­ka­ra Si­ya­sa­l…    Bi­lin­di­ği üze­re geç­ti­ği­miz haf­ta çok önem­li bir ga­ze­te­ci­lik ola­yı­na im­za ata­rak, okul­da­ki PKK ya­pı­lan­ma­sı­nın aka­de­mis­yen aya­ğın­da ya­şa­nan­la­rı “Ba­kan Oğ­lun­dan APO Der­si­” …

Devamı

Bu nasıl üniversite?

Gün geçmiyor ki üniversitelerdeki terör olaylarına bir yenisi daha eklenmesin. PKK’lı akademisyenlerin deşifre olduğu, milliyetçi öğrencilerin öldürülmek istendiği, Türk bayraklarına saldırıldığı, PKK paçavralarının açıldığı bir …

Devamı

Ankara Siyasal’da PKK Terörü

 “Terör bitti” diye konuyu sulandıran ekran yüzlerinin, “artık analar ağlamıyor” diyen “akil”lerin görmezden geldiği bir konu üniversitelerdeki terör… Çözüm süreci adı altında üniversitelerimiz, her geçen …

Devamı