Kitapta Neler Var ?

Çalışma toplamda 8 bölümden oluşmaktadır.

1.     Bölüm (Terör ve Terörizm)

“Terör ve terörizm” kavramları genel hatlarıyla kısa bir şekilde açıklanmıştır.

2.    Bölüm (Üniversite Gençliği ve Terör)

“Üniversite gençliği ve terör” ilişkisi üzerinde durulmuş, terör örgütlerinin gençliği ne amaçla kullandığı ve ne şekilde militanlaştırdığı sorularına yanıt aranmış, örnek olaylarla anlatım güçlendirilmiştir.

3.    Bölüm (Üniversite Olaylarının Başlangıcı ve Türkiye’nin Siyasi Seyri 1960-1980 Arası Dönem)

Üniversitelerde başlayan terör olaylarının kökenini açıklayabilmek için, 1960-1980 arası dönemde üniversitelerden topluma yayılan terör olayları, siyasi gelişmeler ışığında değerlendirilmiştir.

4.    Bölüm (Öğrenci Örgütleri Arasından PKK Doğuyor 1960-1980 Arası Dönem)

PKK terör örgütünün ortaya çıkış sürecinin değerlendirildiği bu bölümde, Abdullah Öcalan’ın 1970’de Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girmesinden, 1980 darbesine kadar geçen süreçte, PKK’nın üniversitelerdeki öğrenci örgütleri arasından nasıl ortaya çıktığı anlatılmıştır. Aynı zamanda örgütü kurucu kadrosunun üniversiteli olmasına dikkat çekilmiş ve örgütün kuruluş aşaması ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir.

5.    Bölüm (PKK’nın Terör Örgütüne Dönüşüm Süreci ve Üniversitelerdeki Faaliyetleri 1980-1990 Arası Dönem)

PKK’nın 1980-1990 arası dönemdeki gelişim süreci ve üniversitelerdeki faaliyetleri ele alınarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve bölge halkına yönelik eylemler üzerinde durulmuş, örgütün üniversitelerde kurmayı amaçladığı yeni yapılanmalar hakkında bilgi verilmiştir.

6.    Bölüm (PKK Üniversitelere Yerleşiyor 1990-2000 Arası Dönem)

PKK’nın 1990-2000 arası dönemde üniversite merkezli çıkardığı olaylar ve artan terör olayları ele alınmıştır. Birçok üniversitede başlatılan eş zamanlı eylemler ve eylem tiplerinin yanı sıra şehirlere yayılan terör olayları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

7.    Bölüm (PKK Kurulduğu Yere, Üniversitelere Geri Dönüyor 2000 Sonrası Dönem)

PKK, 2000 sonrası dönemde Öcalan’ın yakalanması ve ömür boyu hapse mahkum edilmesine rağmen, doğru bir strateji izleyerek devamlılığını sağlamıştır. Öcalan’ın yakalanma ve yargılama sürecinde dağılma noktasına gelen örgüt, geri çekilme taktiğini uygulamış ve aynı zaman da 3 ayaklı bir yeni yapı kurmuştur. Bu yeni yapılanmada, Siyaset- Sivil Toplum Örgütleri ve Propaganda temel alınmıştır. Üniversiteler, bu dönemde örgütün en çok faydalandığı alanlar haline gelmiştir. Üniversiteden devşirilen elemanlarla örgütün siyasi ve silahlı gücü sürekli desteklenmiştir. Bu süre zarfında birçok üniversitede örgüt adına faaliyet yürüten kişiler ve yapılanmalar oluşmuştur. Üniversitelerde etkinlikleri günden güne artan bu yapılar, özellikle 2005 sonrası dönemde şiddet eylemlerini artırarak, kampüs alanlarını örgütün propaganda merkezi haline getirmişlerdir. Bu değişim sürecinin ayrıntılı bir şekilde analiz edildiği, eylem yöntemleri ve yaşanan olayların kapsamlı bir şekilde tüm yönleri, kanıtları ve görselleriyle ortaya çıkarıldığı araştırmanın bu bölümü 2000 yılından günümüze PKK’nın üniversiteleri nasıl eylem alanı haline getirdiğine ilişkin yanıtları okuyucu ile paylaşmaktadır.

8.    Bölüm (Genel Değerlendirme ve Sonuç)

Araştırma kapsamında toplanan tüm verilerin genel olarak değerlendirildiği ve elde edilen veriler ışığında sorunun çözümüne ilişkin önerilere yer verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.