Hainliğin anatomisi

Prof. Dr. İskender Öksüz… Hayatını inandığı değerlere, bilime ve Türkçülüğe adamış bir bilgi çınarı… Hayatının her safhasında mücadele, bilgi üretimi ve emek var. Kendisini anlatmaya ne bizim yaşımız ne de tecrübemiz yeter.

Öksüz, mücadelesinden, çalışmasından hiçbir zaman ödün vermedi. Hala da aynı aşkla üretmeye, çabalamaya devam ediyor. Kısıtlı imkanlara rağmen, kodlamasını bile kendisinin yaptığı misak.millidusunce.com internet sitesini kurdu. Sitede, son derece önemli yazılar, belgeler ve tarihi vesikalar yayınlanıyor, mutlaka takip edilmeli.

Sitede geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Mücadelesi’nde Kuva-yi Milliye’nin ne şartlarda mücadele verdiğine ilişkin çok önemli bir belge yayınlandı.

Prof. Dr. Oğuz Karakartal imzasıyla yayınlanan belge bir döneme ışık tutması ve son günlerin tartışmalarıyla da ilişkili olması bakımından çok değerli. Karakartal’ın bir müzayededen satın aldığı belgede tarihi bilgiler var.

Sözü fazla uzatmadan misak.millidusunce.com‘da Prof. Dr. Oğuz Karakartal imzasıyla yayınlanan o yazıyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Bakalım bu vatan hangi ihanetlere göğüs gerilerek kazanılmış:

“Türk Kurtuluş Savaşı sırasında, İstanbul’da dağıtılan veya Anadolu’da İngiliz uçaklarından atılan ve ulusal direnci kırmaya, moral bozup Mustafa Kemal Paşa ve Ankara Hükümeti’ni başarısız göstermeye çalışan pek çok propaganda malzemesi hazırlanmıştır.  İşte o günleri anlatan bir belge…

‘Ey Muhammed emini! Artık uyanınız. Ellerinizi ve ayaklarınızı sıkan demirleri kırıp hürriyetinize malik olunuz. Bu hainlerin sözleriyle aldanmayınız. Bunlar sizi kendilerine bir tesir etmeden evlerinizden, validenizin ve familyanızın ağuşundan (kucağından) uzak yerlere sevk etmektedirler. Halife emri hilafına olarak sizi kurban gibi salhaneye sürüklemektedirler. Mustafa Kemal ve maiyetinde bulunanlar vatan ve din aşkından mahrumdurlar. Bunların kökü Anadolu’dan değildir. Bunların fikirleri hilafet ve saltanatın aleyhine ihtilaller çıkarıp kendisini sultan ve halife addetmekten ibarettir.

Bunlar sizin kanınızı feda ve cahil ahaliyi soymakla memleketi harab ederek bir taraftan diğer taraflara firar etmektedirler. Biz bu hainlerin işkencesinden ve zulmünden firar ederek Yunanlılara teslim olduk. Bizi kendi işlerimizle meşgul olmak için serbest bırakmışlardır. Yunanlar, ne Türklerin ne padişahımızın, ne de İslamiyetin düşmanı değildirler. Bunların fikirleri yalnız Anadolu’yu kanlarla boyayan Mustafa Kemal’i ve maiyetindekilerini tecziye etmekten (cezalandırmaktan) ibarettir.

belge-015-001.jpg

Ey dindaşlar! Başınızda bulunan Selanik hainlerini def ediniz. Çünkü bunlar İslamiyet’e büyük bir darbe indirmekte ve tekrar bütün dünyayı kan ile boyamaya çalışmaktadırlar.

Şimdiye kadar feda ettiğiniz kanlar kifayet eder (yeter). Vatanımız yetim ve dul validelerle doludur. Bunlar yüzünden harab ve ihrak olan (yakılan) köylerin ve şehirlerin haddi hesabı yoktur.

Artık söylediklerimiz sözlerle emin olunuz ve bunlara hizmet etmekten vaz geçiniz. Sizin vatana karşı olan vazifeniz yalnız Yunanlıların ileri karakollarına teslim olup oradan köylerinize yahut başlıca münasib gördüğünüz yerlere gidip kendi işlerinizle meşgul olmaktan ibarettir.

Ekseriniz bizim yaptığımızı yapmağa istediğiniz halde bunların size Yunanlılar aleyhine söylemiş oldukları yalanlardan korktuğunuz malumumuzdur. Fakat vallahi size yeminle temin ederiz ki Yunanlılar kendi hudutlarından dışarı olan köylülere bile bu hainlerin kökü mahvoluncaya kadar iş bulmak için bütün teshilatı (kolaylığı) göstereceklerdir.

Ey vatandaşlar! Yalnız bu surette hürriyetinizi, rahatınızı ve adaletinizi temin etmiş olursunuz.’

Propaganda belgesinin sözleri burada bitiyor. Resimde belgenin orijinal biçimini de görüyorsunuz. En altta üç sütun hâlinde 44 Müslüman ismi yer alıyor. Bu isimlerle broşürü Mustafa Kemal’in önderliğindeki ordudan kaçmış askerler hazırlamış gibi bir intiba verilmek istenmiştir.”

İşte bugün Mustafa Kemal Atatürk’ü eleştirenlerin zihniyeti bakın nerelere gidiliyor. İslam’ı kullanarak “Kuva-yi Milliye yerine gidin Yunan’a teslim olun” diyorlar. İşte bugün “Keşke Yunan galip gelseydi” diye hayıflanan hain zihniyetin kökenleri…

Bu tarihi belgeyi bulup duyuran Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve bu yayınlara imkan sağlayan Prof. Dr. İskender Öksüz hocalarımızı ayrı ayrı kutluyorum.

Var olsunlar…

NOT: Yazının tamamına http://misak.millidusunce.com/kurtulus-savasimizda-ihanetin-bir-belgesi-daha/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.