Adalet Kimden Yana

Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, ye­ni al­dı­ğı mil­yon­luk Mer­ce­des mar­ka ma­kam ara­cı­nı ia­de edip, es­ki ara­cı­nı kul­lan­ma­ya baş­la­dı. *** So­ma­’da­ki ma­den fa­ci­ası­nın üze­rin­den tam 1 …

Devamı