HDP Saldırıları Kimin İşine Yaradı?

HDP’­nin Mer­sin ve Ada­na­’da­ki tem­sil­ci­lik­le­rin­de pat­la­yan bom­ba­lar­la il­gi­li il­ginç de­tay­lar gel­me­ye de­vam edi­yor. İlk bul­gu­lara gö­re bom­ba­lar kar­go ve çi­çek içi­ne yer­leş­ti­ril­miş. 1990’lı yıl­lar­da­ki fai­li …

Devamı