PKK’nın Yeni HDP Planı

PKK’nın, Türkiye’yi karıştırma planı tıpkı çözüm sürecinde dikkat çektiğimiz gibi devreye sokuldu.

Örgüt, mahallelerde ve ilçelerde çatışma ortamı geliştirdi. Saldırılarını kırsal bölgeden, kent alanlarına taşıdı. Bu sürecin oluşmasında, silahların evlerin içine yerleştirilmesinde, mayınların döşenmesinde istihbarat zafiyetlerinin oluştuğu devlet makamlarınca da dile getirildi.

Cizre, Silopi ve Sur’da yaşanan şehir çatışmaları da örgütün yeni dönemdeki çatışma yöntemlerinin örneklerinden. Buradaki amaç kamuoyu oluşturabilmek…

“Halk-devlet karşı karşıya” mesajıyla uluslararası toplumun ilgisinin bölgeye çekilmesine çalışılıyor.

Örgüt, son derece profesyonelce Türkiye’de ‘iç savaş’ ortamı varmış izlenimi oluşturma çabasında.

HDP’yi de yeniden aktif bir şekilde sürece dahil ederek, dikkatleri çekmeye ve Türkiye’nin tek gündemini PKK haline getirmeye çalışacaklar.

22 Şubat 2015 tarihli “HDP’nin alternatif meclis planı” başlıklı köşe yazımda HDP’nin Meclis toplantılarını Diyarbakır’da yapma planında olduğunu yazmıştım. Birkaç gün sonra konu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçakta sorulmuş, gündeme getirilmişti.

Yazıda; “HDP’­nin bu ham­le­si­nin al­tın­da fark­lı bir pla­nın ol­ma ih­ti­ma­li çok yük­sek.

O plan: Di­yar­ba­kı­r’­da TBMM’­ye al­ter­na­tif bir Mec­lis kur­mak!

HDP’­nin pla­nı, Di­yar­ba­kı­r’­da her haf­ta sa­lı gün­le­ri al­ter­na­tif grup top­lan­tı­sı dü­zen­le­mek.

Böylece ka­mu­oyu­nun il­gi­si Di­yar­ba­kı­r’­da­ki HDP top­lan­tı­la­rı­na çev­ri­le­cek.

Ko­ba­ni­’nin PKK’­ya he­di­ye edil­me­si­ni da­ki­ka da­ki­ka ha­ber bül­ten­le­ri­ne çı­ka­ran, PKK’­lı­lar­la rö­por­taj ya­pan ana akım ba­zı med­ya ku­ru­luş­la­rı da bu ola­yın üze­ri­ne at­la­ya­cak. Di­yar­ba­kı­r’­da­ki söz­de mec­lis top­lan­tı­la­rın­dan can­lı ya­yın­lar ya­pılacak. 

Ay­rı­ca ken­di­le­ri­ne “sa­nat­çı, ay­dın, in­san hak­la­rı sa­vu­nu­cu­su­” gi­bi sı­fat­lar ta­kıp “O­yum HDP’­ye­” kam­pan­ya­sı­nı yü­rü­ten­le­rin kim­ler ol­duk­la­rı­nı iyi gör­me­li­yiz” cümleleriyle yakında yaşanması muhtemel gelişmelere dikkat çekmiştik.

Dediklerimizde ne yazık ki haklı çıktık.

HDP ilk olarak geçen hafta grup toplantısını Meclis yerine Diyarbakır’da yaptı.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre HDP’nin tamamen Meclis’ten çekilmesi söz konusu.

Örgütün verdiği talimat sonrasında HDP’li vekiller, “Halkın öz yönetimi kabul edilmiyor, bizi seçen halka tek tek hendeklerde öldürülürsünüz, bizim bu şartlarda kalmamızın bir anlamı yoktur, bize Ankara’da yer yoksa halkımızın öz yönetimlerinin yanındayız”  gibi bahanelerle Meclis’e girmeyecekler.

Ayrıca Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki spor kulüplerinin; “Halkımız katliam altında, ailelerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz katlediliyor, bu şekilde liglere çıkamıyoruz” şeklinde açıklamalara zorlandığı da gelen bilgiler arasında.

Birçok üniversitemizde (devlet, vakıf) öz yönetim panellerinin düzenlenmesi, yerel ve ulusal araçların kullanılarak örgüt yandaşlarının yeni bir sürece gireceğinin göstergesiydi.

Üniversitelerdeki hareketlilik de bunun en net kanıtıydı. Buna rağmen örgütün üniversitelerdeki ve şehirlerdeki yapılanmaları hakkında gerekli hassasiyetin gösterildiğini söylemek, çok iyi niyetli bir çaba olur.

Hal böyle olunca örgüt hareket alanlarını genişletiyor, kendi kitlesine mesajlarını dolaylı yollardan değil, doğrudan iletiyor.

HDP’nin Meclis’te yapacağı grup toplantılarını Diyarbakır’da sürdürmesi ve TBMM’ye girmemesi gibi gelişmeler karşısında medyanın da dikkatli olması gerekiyor.

Örgüt kaynaklı her gelişmeyi TV kanallarında akan yazılar eşliğinde, kırmızı bantlarla, son dakikalarla geçmek örgüte güç sağlıyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.