Üniversitelerde Düğmeye Kim Bastı ?

Son bir haftadır Türkiye genelindeki birçok üniversitede “karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası” olarak gösterilen olaylar yaşanıyor. Ancak durum merkez medyanın, haber ajanslarının gördüğünden çok daha farklı. …

Devamı

Suriye’nin Zenginleri

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, terör olayları, baskıcı yönetimler ve iç savaş ortamından sosyolojik dengeler açısından etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Suriye’den kaçarak Türkiye’ye gelen 1,5 milyonu …

Devamı

Milliyetçiliğin Değişimi

Türkiye’deki akımların en aksiyoner, en hareketli yapılarından biri olan “Milliyetçi düşünce” günümüzde nasıl ve ne şekilde davranmalıdır? Bu sorunun esaslı bir düşünce sistemi ve yeni …

Devamı

Vicdan Muhasebesi

17 Ara­lı­k’­ın yıl­dö­nü­mü­ne gün­ler ka­la Gü­len Ce­ma­ati’­nin kon­tro­lün­de­ki Sa­man­yo­lu TV ve Za­man Ga­ze­te­si gi­bi med­ya ku­ru­luş­la­rı­na ya­pı­lan ope­ras­yon gün­de­me dam­ga­sı­nı vur­du. Fil­ler dö­vü­şür­ken ara­da çimen­le­rin …

Devamı