Devletin Gazilik vermediği kahramanlar!

Vatanseverlik, milliyetçilik, devletçilik, teşkilatçılık… Bazen öyle hadiselere tanıklık ediyorsunuz ki tüm bu kelimeler, değer yargıları, bakış açıları anlamsız hale geliyor. Neden mi? Nedeni çok basit …

Devamı

Saray’ın paniği tehdide dönüşüyor!

Ekonomi kim bilir kaç kez sinyal verdi ama “itibarda tasarruf olmaz” denilerek, üstün körü açıklamalarla konu geçiştirildi. Ama vatandaşların yaşam ihtiyaçları öyle kolay, iki lafla, …

Devamı

Şimdi de İzmir

Yılbaşı gecesi Reina basıldı, saldırgan elini kolunu sallayarak kaçtı. 39 kişi hayatını kaybetti, ana akım medyada ise teröristin kaç mermi kullandığından, nasıl kıyafet giydiğine değin …

Devamı

Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri

“Korku nedir bilmeyiz Biz dağların erleri Yuva yaptık göklere Baş döndüren yerlere…” Sözleriyle inletiyorlardı dört bir yanı… Başlarındaki komutan, arşı titretircesine Komando yemini ettiriyordu askerlerine… …

Devamı

Askeri Liseleri böyle ele geçirmişler!

FETÖ’cülerin Harp Okulları’ndaki etkinliğiyle ilgili çok sayıda mesaj almaya devam ediyorum. Özellikle FETÖ ile bağlantısı olmayan ailelerin durumu gerçekten çok zor… Çocuklarına ulaşamıyorlar, avukat bulamıyorlar… …

Devamı

Artık Yeniçağ Gazetesi’nde Yazacağım

Değerli Arkadaşlar, Köşe yazılarıma bundan böyle Türk basınının son kalesi, fikri ufkumuzun temsil noktası Yeniçağ Gazetesi’nde devam edeceğim. Böylesine değerli kalemlerle, fikir adamları ve isimlerle …

Devamı

Nevruz’un Gerçek Sahipleri Nerede

Bu­gün, 21 Mar­t… Ba­ha­rın ge­li­şi kut­la­nı­yo­r… Or­ta As­ya Türk­le­rin­den bi­ze ka­lan kül­tü­rel bir mi­ra­s… An­cak, Nev­ruz uzun yıl­lar­dır bir mü­ca­de­le­ye da­ha doğ­ru­su “se­nin-be­ni­m” kav­ga­sı­na dö­nüş­müş …

Devamı

Hukuk Kaosu!

Dev­let sis­tem­le­ri­nin te­mel ku­ru­luş ga­ye­si; va­tan­daş­la­rı­nın hak­la­rı­nı, gü­ven­li­ği­ni, hu­kuk ça­tı­sı al­tın­da ko­ru­ya­bil­me­si­dir. “Ge­liş­miş ül­ke­” ko­nu­mun­da dün­ya­ya yön ve­ren ül­ke­ler in­ce­len­di­ğin­de hu­kuk sis­tem­le­ri­nin ba­şa­rı­sı dik­ka­ti çe­ker. …

Devamı

Batuhan Çolak

Yazar Hakkında Batuhan Çolak, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi sürecinde Gazi Üniversitesi Gazetesi’nde çalışan Çolak, mezun olduktan sonra …

Devamı

Kitap Hakkında

PKK terörü, dağdaki eli silahlı unsurlarla açıklanamayacak kadar genişlemiş ve kökleşmiş bir sorundur. Sivil toplum örgütlerinden, tanınmış sanatçılara kadar uzanan geniş bir yelpazede kadrolaşan, propaganda …

Devamı