Gerilim Had Safhada

Batuhan Çolak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm sürecine ilişkin açıklamalarıyla tavan yapan gerilim devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, “Cumhurbaşkanını seviyoruz ama” diyerek devam ettirdiği …

Devamı

MHP Yüzde 20’yi Geçebilir

Batuhan Çolak MHP’nin 11. Olağan Büyük Kurultay’ı geride kaldı. Devlet Bahçeli geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi. MHP’nin son 10 yıldaki en coşkulu …

Devamı

Nevruz’un Gerçek Sahipleri Nerede

Bu­gün, 21 Mar­t… Ba­ha­rın ge­li­şi kut­la­nı­yo­r… Or­ta As­ya Türk­le­rin­den bi­ze ka­lan kül­tü­rel bir mi­ra­s… An­cak, Nev­ruz uzun yıl­lar­dır bir mü­ca­de­le­ye da­ha doğ­ru­su “se­nin-be­ni­m” kav­ga­sı­na dö­nüş­müş …

Devamı

Canlı Bombadan Kahraman Olur mu?

Batuhan Çolak Geçtiğimiz hafta Türk basınında sadece Vahdet’te çıkan önemli bir haber vardı. PKK’nın sol görünümlü illegal oluşumlarından Devrimci Genç Kadın Yurtsever Öğrenci Meclisi (DGK-YÖM) …

Devamı

Terörist Kıyafetiyle YGS’ye Girmek

Ya­rın, Yük­se­köğ­re­ti­me Ge­çiş Sı­na­vı ya­pı­lı­yor. Yüz bin­ler­ce öğ­ren­ci he­ye­can­la bu sı­na­vı bek­le­di, ça­lış­tı, ça­ba­la­dı. Stres­li bir sü­re­ç… Üni­ver­si­te­ler­den me­zun olup, iyi ku­rum­la­ra gir­mek, ai­le kur­mak, …

Devamı

Öcalan’ı da Üniversiteden Atmamışlardı

Ege Üniversitesi’nde planlı ve organize bir şekilde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu’nun kanı yerde kalmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi yönetimi, Fırat Çakıroğlu’nun hayatını …

Devamı

Tekerrür Eden Plan

Türk anayasasında Kürt ve Türk terimlerinin birlikte yer alması, Türk Devletinin bu iki unsurdan oluştuğunun kabul ilan olunması, Parlamentodaki dağılımın Kürt etnisitesine göre yeniden yapılması, …

Devamı

Avam Muhabbet

Geç­ti­ği­miz haf­ta­nın önem­li olay­la­rın­dan bi­ri şüp­he­siz MHP ve Hül­ya Av­şar ara­sın­da­ki pole­mik­ti. Ül­kü­cü­le­rin sem­bol isim­le­rin­den bi­ri olan ve dar­be yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan idam edi­len Mus­ta­fa Peh­li­va­noğ­lu …

Devamı

MHP’nin Özgül Ağırlığı

MHP özgül ağırlığını kaybediyor mu? Son günlerde yaşanan olaylar ve siyasi arenadaki gelişmeler bu sorgulamayı zorunlu kılıyor. Alparslan Türkeş dönemindeki MHP ile bugünkü MHP arasında …

Devamı

Fırat’ın Annesi “Ana” Değil mi?

Dolmabahçe’de yapılan toplantı sonrasında PKK’yı temsilen HDP’li Sırrı Süreyya Önder, hükümetle mutabık kaldıkları maddeleri açıkladılar. Halbuki “çözüm” sürecinin başladığı günlerde de benzer bir atmosfer söz …

Devamı