Yüreğimiz Acıyor

Kardeşimiz, Fırat’ımız göz göre göre şehit edildi. Ege Üniversitesi’nin göz bebeği, aslan gibi bir evladımızı toprağa verdik… Son sınıftaydı, derslerindeki başarısıyla akademisyenlerin dikkatini çekmişti. Bu …

Devamı

Fırat Şehit Düştü!

Yazmaktan yorulduğumuz, her yerde, her alanda, her mecrada dile getirdiğimiz üniversitelerdeki PKK terörüne bir canımız daha gitti. Ege Üniversitesi’nde bugün akşam saatlerinde PKK’lı bir grubun …

Devamı

Pek ‘Şık’ Değil

Ta­rih: 25-26 Ma­yıs 2013, Yer An­ka­ra­…Öca­la­n’­ın ta­li­ma­tıy­la Baş­ken­t’­in 5 yıl­dız­lı otel­le­rin­den bi­rin­de kon­fe­rans dü­zen­le­ni­yor. Et­kin­li­ğin adı: “Ba­rış ve Öz­gür­lük Kon­fe­ran­sı­”… Kon­fe­ran­sın da­vet­çi­le­ri ara­sın­da ka­mu­oyu­nun ya­kın­dan …

Devamı

Dur Dememiz Gerekiyor

Özgecan Aslan… Gencecik bir kız… Hayatının baharında, ümitleri ve hayalleri var… Hunharca, adice, aşağılık bir şekilde öldürülüyor… Onunla birlikte insanlık da ölüyor… Allah mekânını cennet …

Devamı

Örgüt mü Akıllı, Devlet mi?

Tarih, 17 Temmuz 1998… Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş: “Suriyeliler, Eşkıya Apo’yu destekleyerek bizi terör vebası ile karşı karşıya bırakmıştır. Türkiye iyi ilişkiler için …

Devamı

Barış Böyle mi Olacak?

Müjdat Ulağ, 9 kardeşin en büyüğü… Kendisinden küçük kardeşlerinin 6’sı üniversite öğrencisi… Kardeşlerine harçlık göndermek için gece-gündüz demeden çalışıyor, çabalıyor… Hepsi de zor şartlar altında …

Devamı

‘Hasankeyf’ Tezgahı!

Hasankeyf sular altında kalmasın, Hasankeyf’teki yıkıma son…” diyenler, Ilısu Baraj Projesi’nin hayata geçmesi durumunda kültürel mirasın sular altında kalacağını iddia ediyorlardı. Aralarında çok sayıda ünlü …

Devamı

Sürecin Ötekileştirdikleri

Türkiye, 1968 yılından itibaren sürekli olarak iç güvenlik sorunu yaşayan ve sık sık terör olaylarıyla karşı karşıya kalan bir ülke görünümde. 1980 öncesinde farklı marjinal …

Devamı

HDP’nin Alternatif Meclis Planı

KCK-HDP, “çö­züm sü­re­ci­”nin de et­ki­siy­le se­çim­le­re par­ti ola­rak gir­me ka­ra­rı al­dı. An­cak son ya­pı­lan an­ket­ler ve araş­tır­ma­lar gös­te­ri­yor ki HDP’­nin ge­nel se­çim­ler­de par­ti ola­rak ala­bi­le­ce­ği …

Devamı

Kendine ‘Avam’ Bakan Toplum!

Bireyler; ortak idealler, kültürel kodlar ve amaçlar etrafında birleştikçe büyür, gelişir ve “millet” olurlar. Milletleşmenin yegâne unsuru da dildir. Dil aynı zamanda; bölünmenin, parçalanmanın, ayrışmanın …

Devamı