Dünya Sussa Biz Susmayalım

Mo­dern­le­şen bir dün­ya var­mı­ş…O dün­ya­nın in­san­la­rı, de­mok­ra­siy­le yö­ne­ti­lip, sağ­lık­lı bir ha­yat sü­rü­yor, bir­bir­le­ri­ni da­ha çok se­vi­yor­lar­mı­ş… Kü­re­sel güç­ler, kü­re­sel eko­no­mi­nin ak­tör­le­ri böy­le söy­lü­yor­la­r…­Da­ha çok yi­ye­lim, …

Devamı

Üniversitelerde Düğmeye Kim Bastı ?

Son bir haftadır Türkiye genelindeki birçok üniversitede “karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası” olarak gösterilen olaylar yaşanıyor. Ancak durum merkez medyanın, haber ajanslarının gördüğünden çok daha farklı. …

Devamı

Suriye’nin Zenginleri

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, terör olayları, baskıcı yönetimler ve iç savaş ortamından sosyolojik dengeler açısından etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Suriye’den kaçarak Türkiye’ye gelen 1,5 milyonu …

Devamı

Milliyetçiliğin Değişimi

Türkiye’deki akımların en aksiyoner, en hareketli yapılarından biri olan “Milliyetçi düşünce” günümüzde nasıl ve ne şekilde davranmalıdır? Bu sorunun esaslı bir düşünce sistemi ve yeni …

Devamı

Vicdan Muhasebesi

17 Ara­lı­k’­ın yıl­dö­nü­mü­ne gün­ler ka­la Gü­len Ce­ma­ati’­nin kon­tro­lün­de­ki Sa­man­yo­lu TV ve Za­man Ga­ze­te­si gi­bi med­ya ku­ru­luş­la­rı­na ya­pı­lan ope­ras­yon gün­de­me dam­ga­sı­nı vur­du. Fil­ler dö­vü­şür­ken ara­da çimen­le­rin …

Devamı

Terörist Heykelinin Dikilmesi ve Tarihi Gerçekler

Batuhan Çolak / HaberDokuz.com Genel Yayın Yönetmeni Açılım süreci kapsamında yaşanan acı olaylara bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’nın kurucu teröristlerinden Mahsum Korkmaz’ın …

Devamı

IŞİD Bahane Kürdistan Şahane

IŞİD’in Irak’taki ani ve önlenemez ilerleyişinin arkasındaki sır perdesi aralanıyor. IŞİD’in Irak’taki hareketliliğinin başladığı günlerde  “ne oluyor, bu IŞİD nedir, Irak’ta neler oluyor, Türkiye’den ne …

Devamı

Şükrü Alnıaçık’ın Yazısı

Ankara Siyasal Yönetimi… Rahat mısınız? Şükrü Alnıaçık / Ortadoğu Gazetesi Yazarı / Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı 30 Mayıs 2014 27 Mayıs günü öğle …

Devamı